Novinka

VĚDOMÝ LÍDR

Margaret Wheatleyová

Jak být v dnešním světě vůdčí osobností, která přispívá k obnově zdravého rozumu

„V této stále pomatenější a krutější době je práce, která v nás probouzí ty nejlepší vlastnosti, darem, jejž můžeme nabízet druhým.

Proto vytváříme ostrovy zdravého rozumu: aby se z daru smysluplné práce pro druhé mohlo těšit více lidí. Smět spolupracovat na dobré věci, ať se ve světě okolo děje cokoli, je úžasné. Je to velké požehnání."

Lídr, o kterém ve své knize píše Margaret Wheatleyová, není člověk, jehož cílem je vyvinout produkt, který bude potřebovat každý, expandovat, prosadit se na trhu a rozdrtit konkurenci.

Je to takový vůdce, který je odhodlán sloužit lidem a který ví, co ztrácíme, když zotročujeme, ignorujeme nebo zneužíváme lidského ducha.

Je to někdo, pro koho je služba důležitější než jeho vlastní ego: bojovník za lidského ducha.

Nemusíme čekat na nějakou skvělou utopickou budoucnost. Budoucnost je nekonečný sled přítomných okamžiků a žít právě teď tak, jak si myslíme, že by lidská bytost žít měla, vzdor všemu zlému kolem nás, je samo o sobě vítězstvím." – Howard Zinn, historik

Tento svět nepotřebuje další podnikatele. Tento svět nepotřebuje další revoluční technologie. Tento svět potřebuje lídry.

Potřebujeme vůdce, pro které je služba důležitější než jejich vlastní ego, kteří neztratí rozvahu v dobách krize a selhání, kteří chtějí být aktivní a ovlivňovat lidi, situace a věci, na nichž jim záleží.

V tuto chvíli záleží na nás, lokálních, ne globálních vůdcích. Můžeme vést lidi k uskutečňování pozitivních změn v místním měřítku, dělat život jednodušší a udržitelnější a otevírat nové možnosti v období globálního úpadku.

Využijme všech dostupných sil, vlivu a prostředků a mobilizujme lidi ve svém okolí, aby pracovali na tom, na čem jim záleží.

Před mnoha lety položil dalajláma skupině odborníků (včetně několika mých přátel, kteří mi o tom vyprávěli) otázku: „Co je příčinou utrpení?“

Chudoba. Nespravedlnost. Válka. Odcizení. Rasismus. Když vyslechl jejich odpovědi, ihned je přerušil.

„Ne,“ řekl, „utrpení vzniká, když se dobří lidé pustí do společného díla a pak si nevšímají toho, co mezi nimi vzniká.

Dalajlámovy principy etických strategií

  • Dbejme na to, aby hlavní motivací byl soucit.
  • Při řešení problému je třeba uvědomovat si co nejširší perspektivu včetně dlouhodobých důsledků, nikoli jen krátkodobých zájmů.
  • Používáme-li rozum, musíme zůstat poctiví, nezaujatí a sebereflektující; dávat si pozor, abychom nepodlehli sebeklamu.
  • Musíme zůstat skromní – znát nejen hranice svého poznání, ale i svoji zranitelnost vůči scestným pokušením v kontextu rychle se měnící skutečnosti.
  • Naším hlavním cílem je blaho lidstva a dobro planety, kterou obýváme.

Margaret Wheatleyová

Pečovat o národy světa začala už v roce 1966 jako dobrovolnice v řadách Mírových sborů v poválečné Koreji.

V mnoha různých rolích – jako mluvčí, učitelka, konzultantka, poradkyně, formální vedoucí – dospěla k neochvějnému přesvědčení, že lídři musejí v lidech probouzet jejich vrozenou šlechetnost, tvořivost a potřebu společenství.

V dnešním světě, který nás od sebe odtrhává, je rozumné vedení ve jménu lidského ducha jedinou cestou vpřed.

Margaret napsala devět knih včetně klasického díla Leadership and the New Science a za svou průkopnickou práci získala ocenění od řady profesních sdružení, univerzit a dalších organizací.

Margaret Wheatlyová čtenáře vybízí k tomu, aby se zpříma podíval na situaci, ve které se nachází náš svět, a aby neutekl ani nerezignoval – aby neztratil naději. Tu, kterou kdysi popsal Václav Havel, jehož ve své knize cituje:

„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“

.